Sensasi Batik Asfa

Ready-made Batik Wear


We produce ready-made batik wear sized S to XXXL for both men and women. 


Prices: RM40 - RM250, and vary according to designs and fabrics.

Please see our collections.


Pakaian Batik Siap


Kami menghasilkan pakaian batik siap daripada saiz S sehingga XXXL untuk lelaki dan wanita.


Harga: RM40 - RM250, dan berbeza mengikut rekaan dan fabrik.

Sila lihat koleksi kami.